Jesteś w: O rodzinie
    Wybierz język  /  Choose language
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Radomiu

Prezes zarządu: Teresa Duszyńska

Siedziba: ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom, budynek Dyrekcji Lasów Państwowych

Adres do korespondencji: Teresa Duszyńska, ul. Traugutta 2/4 m. 29, 26-600 Radom

Dyżury: pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. 14-16

Ilość członków: 50 wg stanu na 31 grudnia 2005

Władze:
Prezes - Teresa Duszyńska, ul. Traugutta 2/4 m. 29, 26-600 Radom
Wiceprezes - Romana Sokół
Wiceprezes - Małgorzata Zielińska

Powstanie Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie powstało w grudniu 1992 roku. Inicjatorami byli Geraldina Buczyńska, Maria Brudnicka, Tadeusz Fabisiewicz, Teresa Wajzer i ks. kanonik Zbigniew Zasoń. Rejestracja Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Radomiu nastąpiła 19 marca 1993 roku - I Wydział Cywilny Sądu Wojewódzkiego w Radomiu, sygn. akt I NS Rej. St. 2/93. Od 10 października 2001 w Sądzie Warszawskim - KRS 000051951.

Członkowie:
Adamczyk Tadeusz
Barański Stanisław
Bielawska Maria - zmarła
Borowiec Kazimiera
Brudnicka Maria - zmarła
Brymora Edward
Brymora Irena - zmarła
Brymora Janusz - zmarł
Brzozowski Jerzy
Buczyńska Geraldina
Cieslik Barbara
Ciealik Małgorzata
Dabrowski Tadeusz
Duszyńska Teresa
Fabisiewicz Tadeusz
Fijałkowska Ewa -zmarła
Gęsiak Wojciech
Gierycz Alina - zmarła
Grzechnik Grzegorz
Grzmil Bogdan
Grzywacz Wiesław - zmarł
Holtzer Ludomiła - zmarła
Jałowski Adam - zmarł
Jałowski Stanisław
Jasińska Anna
Jesionek Daniela
Kalińska Helena
Kiełbasa Danuta
Kisiel Helena
Kłopociska Elżbieta - zmarła
Kuchno Małgorzata
Kupper Arkadiusz
Kupper Irena
Kupper Mariusz
Krzyżogórska Barbara - wyjechała
Krzciuk Władysława - zmarła
Laskowska Ewa
Lewandowska Ludmiła - zmarła
Łapinkiewicz Irena - wyjechała
Łobodzińska Halina - zmarła
Makarska Ineza
Matuszewska Barbara
Matuszewski Eugeniusz
Niwińska-Kut Jolanta
Nowak Janina
Olszewska Małgorzata
Orczykowska Urszula
Ostrowska Joanna - zmarła
Owczarek Halina
Wasniewska Małgorzata
Wasniewski Maciej
Płaskocińska Krystyna
Pszczoła Wiktoria - zmarła
Radlowski Jerzy
Senderowska Zenobia
Senderowski Eugeniusz - zmarł
Siczek Teodora
Skulska Marta
Sokołowski Sławomir
Sokół Piotr
Sokół Przemysław
Sokół Romana
Szostak Henryk - zmarł
Szymański Zbigniew
Sledz Zdzisława
Tkaczyk Teresa - zmarła
Wajzer Teresa
Wasik Izabela
Wójcicka Zofia
Załęcka Hanna - zmarła
Załęcki Marek
ks. Zasoń Zbigniew
Zgoda Maria - zmarła
Zielińska Małgorzata
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012
Do góry
Created by Przemysław Magierek