Jesteś w: Działalność
    Wybierz język  /  Choose language
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Radomiu
Początek tworzenia Rodziny Katyńskiej w Radomiu sięga 1992 roku. Według relacji Geraldiny Buczyńskiej, inicjatorki powstania w naszym mieście tego Stowarzyszenia, pełniącej ówcześnie funkcję wiceprezesa Oddziału Wojewódzkiego związku Sybiraków w Radomiu, starała sie ona zgromadzić grupę osób, których najbliżsi zostali zamordowani na nieludzkiej ziemi. Okolicznością sprzyjającą tenu celowi okazało się uczestnictwo we mszy św. odprawianej na początku 1992 roku w kościele garnizonowym za zamordowanych jeńców obozów Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska i innych miejsc kaźni. Po mszy św. zgłosiło się kilka osób zainteresowanych tworzeniem Stowarzyszenia, m.in. Maria Brudnicka i Tadeusz Fabisiewicz.Na zebraniu założycielskim, odbytym 29 grudnia 1992 roku, powołano Komitet Założycielski w składzie: Geraldina Buczyńska, Maria Brudnicka i ks. kanonik Zbigniew Zasoń. Komitet ten podjął się trudu gromadzenia deklaracji wypełnionych przez zainteresowane osoby, zbierania wspomnień, wszelkiego rodzaju dokumentacji dotyczącej zbiorowych mogił jeńców, a przede wszystkim opracowania statutu, umożliwiającego od strony formalnej powstanie Stowarzyszenia. Rejestracja nastąpiła 19 marca 1993 roku.

Od momentu powstania Stowarzyszenia do 11 marca 2000 roku na czele Zarządu stała Geraldina Buczyńska, a następnie funkcję tę pełni Teresa Duszyńska. Zarząd Rodziny Katyńskiej Zbiera się raz w tygodniu lub częściej, w miarę potrzeby. Zebrania ogólne członków odbywają się kilka razy w roku, a o charakterze uroczystym - z okazji świąt z udziałem przedstawicieli władz, wojska, policji, posłów i senatorów. Oprawę artystyczną tych spotkań zapewnia młodzież szkół średnich dzięki nawiązanej współpracy m.in. przez Romanę Sokół, członkinię Rodziny, profesorkę tychże szkół. Biuro stowarzyszenia, w którym mieści się Biblioteczka Rodziny Katyńskiej, czynne jest dwa razy w miesiącu. Dyżury w nim pełni, od czasu powstania naszego Stowarzyszenia, Daniela Jesionek.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012
Do góry
Created by Przemysław Magierek